Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.07.2016 Nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Hradisko
32/PZ-KK/2016
0.00 € s DPH Obec Hradisko Brantner Poprad, s.r.o. 11.07.2016
24.06.2016 Program WinCITY Registratúra jedna licencia
1/2016
78.00 € s DPH Obec Hradisko TOPSET Solutions s.r.o. 24.06.2016
06.06.2016 rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
VSN0724201503
0.00 € s DPH Obec Hradisko ENVI-PAK a.s. 25.05.2016
02.06.2016 je záväzok obce umožniť na svojom území a majetku zriadenie a prevádzkovanie zberných miest elektroodpadu
0.00 € s DPH Obec Hradisko EKOLAMP Slovakia 28.04.2016
14.04.2016 dotácia pre DPO obce na zabezpečenie DHZO
76342
700.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 14.04.2016
31.03.2016 zber elektroodpadu z ELZk5
0.00 € s DPH Obec Hradisko EKOLAMP Slovakia 18.03.2016
28.12.2015 služby spojené s IS DCOM
ZLP-2016-0709
0.00 € s DPH Obec Hradisko DataCentrum DEUS 21.12.2015
14.11.2015 Audítorské služby-overenie účtovnej závierky obce za rok 2014, audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014
250.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 26.10.2015
10.08.2015 Finančná dotácia na náklady spojené s letným kresťanským táborom v Lesnici pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko
1/2015
50.00 € s DPH Obec Hradisko Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tvarožná 06.08.2015
22.04.2015 odoberanie od dodávateľa všetky druhy odpadov
06/2015
29.00 € bez DPH Obec Hradisko Služby obce Ľubica s.r.o. 01.04.2015
15.02.2015 Platobné podmienky
1
29.00 € bez DPH Obec Hradisko Obec Ľubica 30.01.2015
04.02.2015 zostavenie rukopisu monografie o obci Hradisko (časť erb a obecná symbolika, od prvej písomnej zmienky do roku 1945)
1/2015
872.25 € s DPH Obec Hradisko PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. 02.02.2015
04.02.2015 zostavenie rukopisu monografie o obci Hradisko (časť dejiny od roku 1945 po súčasnosť)
1/2015
400.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Martina Šlampová 02.02.2015
04.02.2015 zostavenie rukopisu monografie o obci Hradisko (časť prírodné pomery, archeológia)
01/2015
400.00 € s DPH Obec Hradisko PhDr. Marián Soják, PhD. 02.02.2015
31.10.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Rekonštrukcia budovy obecného úradu“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200053 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Rekonštrukcia budovy obecného úradu“.
5/2014
23995.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 31.10.2014
Zobrazených 61 - 75 z celkových 163.
1 2 3 5 7 8 9 10 11