Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.04.2015 odoberanie od dodávateľa všetky druhy odpadov
06/2015
29.00 € bez DPH Obec Hradisko Služby obce Ľubica s.r.o. 01.04.2015
15.02.2015 Platobné podmienky
1
29.00 € bez DPH Obec Hradisko Obec Ľubica 30.01.2015
04.02.2015 zostavenie rukopisu monografie o obci Hradisko (časť erb a obecná symbolika, od prvej písomnej zmienky do roku 1945)
1/2015
872.25 € s DPH Obec Hradisko PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. 02.02.2015
04.02.2015 zostavenie rukopisu monografie o obci Hradisko (časť dejiny od roku 1945 po súčasnosť)
1/2015
400.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Martina Šlampová 02.02.2015
04.02.2015 zostavenie rukopisu monografie o obci Hradisko (časť prírodné pomery, archeológia)
01/2015
400.00 € s DPH Obec Hradisko PhDr. Marián Soják, PhD. 02.02.2015
31.10.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Rekonštrukcia budovy obecného úradu“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200053 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Rekonštrukcia budovy obecného úradu“.
5/2014
23995.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 31.10.2014
31.10.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Zveľadenie verejných priestorov - cintorín“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200066 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 20. 05. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Zveľadenie verejných priestorov - cintorín“.
6/2014
23958.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 31.10.2014
27.10.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko - Výstavba verejného priestranstva – Obecný park so zriadením vodovodného zdroja“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200036 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014.
4/2014
23983.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 27.10.2014
11.10.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-park so studňou
4419004807
42.69 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s 30.09.2014
11.10.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-cintorín
4419004809
42.67 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s. 30.09.2014
11.10.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
4419004808
117.79 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s 30.09.2014
08.08.2014 Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
454/2014/OK
1000.00 € s DPH Obec Hradisko Prešovský samosprávny kraj 31.07.2014
06.08.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho rigolu“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200054 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho rigolu“.
2/2014
23988.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 04.08.2014
04.08.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Malé ihrisko“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200037 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Malé ihrisko“.
3/2014
23948.40 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 04.08.2014
23.07.2014 Hovorené slovo ľudového rozprávača Jožko Jožka
4/2012
200.00 € s DPH Obec Hradisko Jozef Varga, Jožko-Jožka 14.07.2014
Zobrazených 61 - 75 z celkových 154.
1 2 3 5 7 8 9 10 11