Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.10.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Zveľadenie verejných priestorov - cintorín“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200066 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 20. 05. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Zveľadenie verejných priestorov - cintorín“.
6/2014
23958.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 31.10.2014
27.10.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko - Výstavba verejného priestranstva – Obecný park so zriadením vodovodného zdroja“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200036 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014.
4/2014
23983.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 27.10.2014
11.10.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-park so studňou
4419004807
42.69 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s 30.09.2014
11.10.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-cintorín
4419004809
42.67 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s. 30.09.2014
11.10.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
4419004808
117.79 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s 30.09.2014
08.08.2014 Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
454/2014/OK
1000.00 € s DPH Obec Hradisko Prešovský samosprávny kraj 31.07.2014
06.08.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho rigolu“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200054 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho rigolu“.
2/2014
23988.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 04.08.2014
04.08.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko – Malé ihrisko“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200037 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 18. 03. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - Malé ihrisko“.
3/2014
23948.40 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 04.08.2014
23.07.2014 Hovorené slovo ľudového rozprávača Jožko Jožka
4/2012
200.00 € s DPH Obec Hradisko Jozef Varga, Jožko-Jožka 14.07.2014
23.07.2014 Vytvorenie umeleckého výkonu speváčky Hanky Servickej pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Hradisko
530.00 € s DPH Obec Hradisko Jozef Harničár-Hárdy Studio 15.07.2014
21.07.2014 Predmetom tejto zmluvy je finančná pôžička veriteľa, ktorý je súčasne aj zhotoviteľom stavebného diela na účet dlžníka ako návratný zdroj financovania investičného projektu „Hradisko - rekonštrukcia autobusových zastávok“ podporeného z fondov Európskeho spoločenstva a zo štátneho rozpočtu, na základe uzatvorenej zmluvy č. 7200025 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom na Dobrovičovej 12 v Bratislave a obcou Hradisko so sídlom v Hradisku č. 39 zo dňa 10. 01. 2014. 2. Identifikácia projektu financovaného z programu PRV 2007 – 2013, Opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb implementované prostredníctvom osi 4: „Hradisko - rekonštrukcia autobusových zastávok“.
1/2014
23976.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 21.07.2014
18.07.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-malé ihrisko
4419003926
42.67 € s DPH Obec Hradisko Komunálna poisťovňa, a.s 16.07.2014
17.07.2014 Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 30,- Eur, ktoré budú použité na nákup chladničky pre potreby Obecného úradu v Hradisko, adresa Hradisko 39, 059 71.
30.00 € s DPH Obec Hradisko Habiňák Ján 16.07.2014
17.07.2014 Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 200,- Eur, ktoré budú použité na nákup chladničky pre potreby Obecného úradu v Hradisko, adresa Hradisko 39, 059 71.
200.00 € s DPH Obec Hradisko Kellner Ján 16.07.2014
16.07.2014 Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnút po splnení všetkých podmienok uvedených v Úverovej zmluve Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátit Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. Klient podpisom Úverovej zmluvy žiada o poskytnutie Úveru v súlade s podmienkami Úverovej zmluvy.
90/001/14
7000.00 € s DPH Obec Hradisko Prima banka Slovensko, a.s. 16.07.2014
Zobrazených 76 - 90 z celkových 163.
1 2 3 4 6 8 9 10 11