Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združ.nakladania s odpadmi

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: ELEKOS

Adresa dodávateľa: Párovská 44, Nitra

IČO dodávateľa: 37857690

Predmet zmluvy: zabezpečiť funkčný systém združ.nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.12.2017

Datum zverejnenia: 16.12.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o spolupráci pri nakladaní s odpadmi.pdf ( veľkosť: 683,9 KB, aktualizované: Sobota 16. December 2017 10:11 )