Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hradisko pre rok 2016

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2016

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Adresa dodávateľa: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

IČO dodávateľa: 00179124

Predmet zmluvy: 1. Obec na základe rozhodnutia starostu obce poskytuje príjemcovi Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie finančnú dotáciu vo výške 14,00 eur, slovom štrnásť eur. 2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s vzdelávaním v Centre voľného času pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko: Tatiana Dudžáková, Hradisko 19.

Zmluvná cena: 14.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.11.2016

Datum zverejnenia: 09.12.2016

Dokumenty Pdf RKS_Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2016.pdf ( veľkosť: 215,4 KB, aktualizované: Piatok 09. December 2016 20:39 )