Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.03.2014 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi
7200037
21642.54 € s DPH Obec Hradisko Pôdohospodárska platobná agentúra 18.03.2014
03.03.2014 Konvektor ELEGANT CH 2000D turbotimer
0.00 € s DPH Obec Hradisko Kellner J.,Kellnerová S.,Kellner T.,Poľanovský J.,PoľanovskS 03.03.2014
28.02.2014 Úprava povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.
0.00 € s DPH Obec Hradisko Monika Madejová 31.12.2013
27.02.2014 Finančná dotácia na náklady spojené so záujmovým vzdelávaním detí s trvalým pobytom na území obce Hradisko v CVČ Kežmarok
264.00 € s DPH Mesto Kežmarok Obec Hradisko 26.02.2014
07.02.2014 Poskytovanie údajov z Informačného systému katastra nehnuteľností
433-112-9167/2013
0.00 € s DPH Obec Hradisko Geodetický a kartografický ústav Bratislava 24.01.2014
10.01.2014 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi
7200025
21668.86 € bez DPH Obec Hradisko Pôdohospodárska platobná agentúra 10.01.2014
16.12.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
1374
1950.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 13.09.2013
15.12.2013 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje diel 1 vo výmere 211 m2 do výlučného vlastníctva v celosti, ktorý bol odčlenený z pôvodnej parcely C-KN č. 921/1, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria a pričlenený k parcele C-KN č. 45/2 vo výmere 211 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria za odplatu.
03/2013
422.00 € s DPH Kellner Jozef Obec Hradisko 13.12.2013
16.11.2013 Mikrovlná rúra, značky SENCOR SMW 6022
0.00 € s DPH Obec Hradisko Kellner Ján,Poľanovský Ján,Poľanovská Silvia 10.10.2013
18.10.2013 Bezúročná pôžička finančných prostriedkov
828.67 € s DPH Obec Hradisko Ján Habiňák 03.10.2013
06.09.2013 Predaj novovytvorenej parcely C-KN č. 921/12 vo výmere 303 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
02/2013
593.90 € s DPH M. Vanacká, A. Bodyová, L. Kellnerová, J. Kellner, P.Kellner Obec Hradisko 26.08.2013
28.08.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
1360
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 21.08.2013
28.08.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
1361
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 21.08.2013
28.08.2013 Realizácia projektu "Zveľadenie verejných priestorov - cintorín"
16/2013
23958.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 28.06.2013
13.08.2013 Realizácia projektu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho rigolu"
14/2013
23988.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 28.06.2013
Zobrazených 91 - 105 z celkových 154.
1 2 3 4 5 7 9 10 11