Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o vydaní diela

Identifikácia

Číslo zmluvy: 85/2016

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: JADRO.SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Karola Kuzmányho 27, Kežmarok

IČO dodávateľa: 47560479

Predmet zmluvy: Zhotoviteľ sa zaväzuje komplexne spracovať a knižne zhotoviť pre odberateľa publikáciu s názvom HRADISKO - obec v lone Levočských hôr (ďalej len „dielo“). 2. Odberateľ sa zaväzuje vydané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 3. Zhotoviteľ vytvorí dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve

Zmluvná cena: 4740.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.11.2016

Datum zverejnenia: 19.11.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o vydaní diela c. 85_2016.pdf ( veľkosť: 171,3 KB, aktualizované: Štvrtok 24. November 2016 03:08 )