Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Mária Pašková

Adresa dodávateľa: Rázusova 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 31976701

Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky za rok 2016 audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2016

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.11.2017

Datum zverejnenia: 09.12.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf ( veľkosť: 522,2 KB, aktualizované: Sobota 09. December 2017 19:53 )