Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 15/2016

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Mária Pašková

Adresa dodávateľa: Rázusova 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 31976701

Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, overenie výročnej správy za rok 2015, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov

Zmluvná cena: 250.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.11.2016

Datum zverejnenia: 18.11.2016

Dokumenty Pdf Zmluva_Ing. Mária Pašková.pdf ( veľkosť: 687,3 KB, aktualizované: Piatok 18. November 2016 20:32 )