Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.08.2013 Realizácia projektu "Rekonštrukcia budovy Obecného úradu"
15/2013
23995.20 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK, s.r.o. 28.06.2013
12.08.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
51
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 23.07.2013
12.08.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
52
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 23.07.2013
07.08.2013 Bezúročná pôžička finančných prostriedkov
1673.28 € s DPH Obec Hradisko Ján Habiňák 06.08.2013
31.07.2013 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v nasledujúcom termíne: do 31. 07. 2013
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 17.05.2013
24.07.2013 Realizácia projektu "Hradisko-Výstavba verejného priestranstva-Obecný park so zriadením vodovodného zdroja"
12/2013
23983.20 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK, s.r.o. 25.06.2013
24.07.2013 Realizácia projektu "Hradisko-Malé ihrisko"
13/2013
23948.40 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 28.06.2013
12.07.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
1341
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 20.06.2013
10.07.2013 Predaj novovytvorenej parcely C-KN č. 921/11 vo výmere 206 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a parcely C-KN č. 921/3, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2
01/2013
736.06 € s DPH Kellner Pavel Obec Hradisko 10.07.2013
27.06.2013 Poverenie poskytovateľa
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Hradisko Madejová Monika 27.06.2013
24.06.2013 Realizácia projektu "Hradisko-rekonštrukcia autobusových zastávok"
09/2013
23976.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 20.06.2013
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-2/2013
836.64 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 10.05.2013
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-3/2013
834.65 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 13.05.2013
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-4/2013
831.66 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 15.05.2013
23.06.2013 Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie
2541-5/2013
828.67 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 16.05.2013
Zobrazených 106 - 120 z celkových 154.
1 2 3 4 5 6 8 10 11