Obec Hradisko

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.12.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
1374
1950.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 13.09.2013
15.12.2013 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje diel 1 vo výmere 211 m2 do výlučného vlastníctva v celosti, ktorý bol odčlenený z pôvodnej parcely C-KN č. 921/1, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria a pričlenený k parcele C-KN č. 45/2 vo výmere 211 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria za odplatu.
03/2013
422.00 € s DPH Kellner Jozef Obec Hradisko 13.12.2013
16.11.2013 Mikrovlná rúra, značky SENCOR SMW 6022
0.00 € s DPH Obec Hradisko Kellner Ján,Poľanovský Ján,Poľanovská Silvia 10.10.2013
18.10.2013 Bezúročná pôžička finančných prostriedkov
828.67 € s DPH Obec Hradisko Ján Habiňák 03.10.2013
06.09.2013 Predaj novovytvorenej parcely C-KN č. 921/12 vo výmere 303 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
02/2013
593.90 € s DPH M. Vanacká, A. Bodyová, L. Kellnerová, J. Kellner, P.Kellner Obec Hradisko 26.08.2013
28.08.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
1360
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 21.08.2013
28.08.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
1361
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 21.08.2013
28.08.2013 Realizácia projektu "Zveľadenie verejných priestorov - cintorín"
16/2013
23958.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 28.06.2013
13.08.2013 Realizácia projektu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho rigolu"
14/2013
23988.00 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK s.r.o. 28.06.2013
13.08.2013 Realizácia projektu "Rekonštrukcia budovy Obecného úradu"
15/2013
23995.20 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK, s.r.o. 28.06.2013
12.08.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
51
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 23.07.2013
12.08.2013 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
52
1990.00 € bez DPH Obec Hradisko Euro Funds Consulting s.r.o. 23.07.2013
07.08.2013 Bezúročná pôžička finančných prostriedkov
1673.28 € s DPH Obec Hradisko Ján Habiňák 06.08.2013
31.07.2013 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v nasledujúcom termíne: do 31. 07. 2013
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Hradisko ISPO s.r.o., inžinierské stavby 17.05.2013
24.07.2013 Realizácia projektu "Hradisko-Výstavba verejného priestranstva-Obecný park so zriadením vodovodného zdroja"
12/2013
23983.20 € s DPH Obec Hradisko TATRA-THERM SK, s.r.o. 25.06.2013
Zobrazených 106 - 120 z celkových 163.
1 2 3 4 5 6 8 10 11