Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o dielo 1369

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1374

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Euro Funds Consulting s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jilemnického 3, Prešov

IČO dodávateľa: 44459432

Predmet zmluvy: Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Zmluvná cena: 1950.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.09.2013

Datum zverejnenia: 16.12.2013

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo 1374.pdf ( veľkosť: 447 KB, aktualizované: Štvrtok 15. Máj 2014 10:11 )