Obec Hradisko

Zmluva

Kúpna zmluva na pozemok č. 02/2013

Identifikácia

Číslo zmluvy: 02/2013

Názov objednávateľa: M. Vanacká, A. Bodyová, L. Kellnerová, J. Kellner, P.Kellner

Adresa objednávateľa: Poprad, USA, Ľubica

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hradisko

Adresa dodávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO dodávateľa: 00326216

Predmet zmluvy: Predaj novovytvorenej parcely C-KN č. 921/12 vo výmere 303 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Hradisko; Parcela číslo: 921/4;

Zmluvná cena: 593.90 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.08.2013

Datum zverejnenia: 06.09.2013

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva na pozemok č. 02_2013.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Piatok 06. September 2013 12:45 )