Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Mária Pašková

Adresa dodávateľa: Rázusova 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 31976701

Predmet zmluvy: Audítorské služby-overenie účtovnej závierky obce za rok 2014, audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014

Zmluvná cena: 250.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.10.2015

Datum zverejnenia: 14.11.2015

Dokumenty Pdf Audit_Ing. Pašková Mária.pdf ( veľkosť: 474,7 KB, aktualizované: Sobota 14. November 2015 15:52 )