Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hradisko v roku 2015

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2015

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tvarožná

Adresa dodávateľa: Tvarožná 102, 059 71

IČO dodávateľa: 31966021

Predmet zmluvy: Finančná dotácia na náklady spojené s letným kresťanským táborom v Lesnici pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko

Zmluvná cena: 50.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.08.2015

Datum zverejnenia: 10.08.2015

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí financnej dotácie z rozpoctu obce Hradisko.pdf ( veľkosť: 221,5 KB, aktualizované: Pondelok 05. Október 2015 19:59 )