Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o úvere č. 90/001/14

Identifikácia

Číslo zmluvy: 90/001/14

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnút po splnení všetkých podmienok uvedených v Úverovej zmluve Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátit Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. Klient podpisom Úverovej zmluvy žiada o poskytnutie Úveru v súlade s podmienkami Úverovej zmluvy.

Zmluvná cena: 7000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.07.2014

Datum zverejnenia: 16.07.2014

Dokumenty Pdf Zmluva_Prima banka_municipálny úver_univerzál.pdf ( veľkosť: 185,5 KB, aktualizované: Streda 16. Júl 2014 12:20 )