Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o dielo 1361

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1361

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Euro Funds Consulting s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jilemnického 3, Prešov

IČO dodávateľa: 44459432

Predmet zmluvy: Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Zmluvná cena: 1990.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.08.2013

Datum zverejnenia: 28.08.2013

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo 1361_Euro Funds Consulting Prešov.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Streda 28. August 2013 20:43 )