Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o dielo 52

Identifikácia

Číslo zmluvy: 52

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Euro Funds Consulting s.r.o.

Adresa dodávateľa: Baštová 45/B, Prešov

IČO dodávateľa: 44459432

Predmet zmluvy: Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Zmluvná cena: 1990.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.07.2013

Datum zverejnenia: 12.08.2013

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo 52.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Pondelok 12. August 2013 14:39 )