Obec Hradisko

Zmluva

DODATOK Č. 1 k ZoD č. 2541/2012

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: ISPO s.r.o., inžinierské stavby

Adresa dodávateľa: Slovenská 86, Prešov

IČO dodávateľa: 17085501

Predmet zmluvy: Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v nasledujúcom termíne: do 31. 07. 2013

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.05.2013

Datum zverejnenia: 31.07.2013

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k ZoD 2541_2012.pdf ( veľkosť: 442,7 KB, aktualizované: Streda 31. Júl 2013 13:09 )