Obec Hradisko

Zmluva

Kúpna zmluva na pozemok č. 01/2013

Identifikácia

Číslo zmluvy: 01/2013

Názov objednávateľa: Kellner Pavel

Adresa objednávateľa: Hradisko 24

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hradisko

Adresa dodávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO dodávateľa: 00326216

Predmet zmluvy: Predaj novovytvorenej parcely C-KN č. 921/11 vo výmere 206 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a parcely C-KN č. 921/3, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Hradisko; Parcela číslo: 921/1, 921/3;

Zmluvná cena: 736.06 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.07.2013

Datum zverejnenia: 10.07.2013

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva na pozemok č. 01_2013.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Piatok 12. Júl 2013 09:30 )