Obec Hradisko

Zmluva

Dodatok č. 3 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 3

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a. s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet zmluvy: doplnenie zmeny v Čl. II. Predmet zmluvy Bod. 3 - doplnenie nasledovne: Poskytovateľ bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odobratých odpadov, ich uskladnení, zhodnotení alebo zneškodnení podľa platných predpisov.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.01.2023

Datum zverejnenia: 19.06.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Marius Pedersen_dodatok č. 3.pdf ( veľkosť: 687,9 KB, aktualizované: Pondelok 19. Jún 2023 18:49 )