Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hradisko v roku 2022

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2022

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Mesto Dolný Kubín

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 00314463

Predmet zmluvy: 1. Obec na základe rozhodnutia starostu obce poskytuje príjemcovi Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín finančnú dotáciu vo výške 98,70 €, slovom deväťdesiatosem eur a sedemdesiat centov. 2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s vzdelávaním v Centre voľného času pri ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko: Zina Dudžáková, Hradisko 19. 3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma bez výhrad a súhlasí s dohodnutými podmienkami podľa tejto zmluvy.

Zmluvná cena: 98.70 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.12.2022

Datum zverejnenia: 19.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí finančnejdotácie_mesto Dolný Kubín_2022.pdf ( veľkosť: 961,4 KB, aktualizované: Pondelok 19. December 2022 19:12 )