Obec Hradisko

Zmluva

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 10_2019/KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 3

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a. s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet zmluvy: úprava cien v oblasti nakladania s odpadmi, uvedených v prílohe č. 1

Zmluvná cena: 43.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.09.2022

Datum zverejnenia: 06.10.2022

Dokumenty Pdf Marius Pedersen Dodatok č. 3.pdf ( veľkosť: 819 KB, aktualizované: Štvrtok 06. Október 2022 05:31 )