Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytnutí štatutárneho auditu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2022

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Veronika Kutková

Adresa dodávateľa: Levočská dolina 10, Levoča

IČO dodávateľa: 31997571

Predmet zmluvy: štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2021, overenie výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2021, overenie dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 583/2004

Zmluvná cena: 400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.08.2022

Datum zverejnenia: 23.08.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní auditu_2022.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Utorok 23. August 2022 15:56 )