Obec Hradisko

Zmluva

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 2/2022/SZ

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2022/SZ

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a. s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet zmluvy: Trvanie a ukončenie zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2022

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.07.2022

Datum zverejnenia: 28.07.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 2_2022_Marius Pedersen.pdf ( veľkosť: 1015 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Júl 2022 17:32 )