Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o úvere č. 90/004/22

Identifikácia

Číslo zmluvy: 90/004/22

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a. s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve ....

Zmluvná cena: 12000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.07.2022

Datum zverejnenia: 06.07.2022

Dokumenty Pdf ZMLUVA_MUNICIPÁLNY ÚVER_06. 07. 2022.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Streda 06. Júl 2022 12:54 )