Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní pohrebiska

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Jaromír Mazurek

Adresa dodávateľa: Tvarožná č. 130, 059 71

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: 1. Na základe tejto zmluvy odborne spôsobilá osoba poskytuje obci ako prevádzkovateľovi pohrebiska odborný dohľad pri vykonávaní prevádzkovania pohrebiska. 2. Odborným dohľadom, ktorý bude odborne spôsobilá osoba poskytovať obci, sa rozumie najmä dohľad pri vykonávaní činností podľa zákona o pohrebníctve, konzultácie, usmerňovanie a výkon činností, na ktoré sa výslovne vyžaduje odborná spôsobilosť podľa zákona o pohrebníctve.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.04.2022

Datum zverejnenia: 05.06.2022

Dokumenty Pdf Zmluva_pohrebisko.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Nedeľa 05. Jún 2022 16:00 )