Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o grantovom účte

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a. s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: zriadenie grantového účtu pre obec Hradisko na príjem a čerpanie dotácie na ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.05.2022

Datum zverejnenia: 18.05.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o grantovom účte.pdf ( veľkosť: 544,6 KB, aktualizované: Streda 18. Máj 2022 15:50 )