Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva č. 1422405 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1422405

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Adresa dodávateľa: Kutuzovova 17, Bratislava

IČO dodávateľa: 00177474

Predmet zmluvy: záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1,400 € a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZO obce

Zmluvná cena: 1400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.05.2022

Datum zverejnenia: 15.05.2022

Dokumenty Pdf Dobrovoľná požiarna ochrana SR_2022.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Nedeľa 15. Máj 2022 16:17 )