Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 07/PZ/2021

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Hradisko

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.09.2021

Datum zverejnenia: 27.09.2021

Dokumenty Pdf Zmluva_Brantner Poprad.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Pondelok 27. September 2021 18:21 )