Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o službách

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2021/190/2021

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: CS Consulting International s. r. o.

Adresa dodávateľa: P. J. Šafárika 377/7, Šaľa

IČO dodávateľa: 51753871

Predmet zmluvy: Vypracovanie pre objednávateľa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2021 v rámci Environmentálneho fondu - Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska činnosť), (ďalej len žiadosť ) za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Zmluvná cena: 600.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.01.2021

Datum zverejnenia: 02.03.2021

Dokumenty Pdf CS CONSULTING I_ŠAĽA_1_2021_190_2021.pdf ( veľkosť: 2,2 MB, aktualizované: Piatok 12. Február 2021 16:26 )