Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2020/SZ

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet zmluvy: - zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálneho odpadu - poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov na triedený zber

Zmluvná cena: 100.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.01.2020

Datum zverejnenia: 25.04.2020

Dokumenty Pdf Marius Pedersen_Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Sobota 25. Apríl 2020 18:49 )