Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: zabezpečenie triedeného zberu - nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluvná cena: 879.60 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.01.2020

Datum zverejnenia: 08.04.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania.pdf ( veľkosť: 5,5 MB, aktualizované: Sobota 18. Apríl 2020 10:04 )