Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzatvorená podľa ustanov. par. 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/191 Zb. v znp

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: DARUS stav, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tatranská 923/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 50074059

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela "zateplenie kultúrneho domu v obci Hradisko

Zmluvná cena: 47563.99 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2019

Datum zverejnenia: 07.01.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo o vykonaní prác.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Utorok 07. Január 2020 17:56 )