Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Mária Pašková

Adresa dodávateľa: Rázusova 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 31976701

Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky k 31. 12. 2018, overenie výročneju správy za rok 2018

Zmluvná cena: 330.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.11.2019

Datum zverejnenia: 28.11.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb_za rok 2018.pdf ( veľkosť: 539,9 KB, aktualizované: Štvrtok 28. November 2019 22:58 )