Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hradisko v roku 2018

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2018

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Adresa dodávateľa: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

IČO dodávateľa: 00179124

Predmet zmluvy: 1. Obec na základe rozhodnutia starostu obce poskytuje príjemcovi Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie finančnú dotáciu vo výške 51,00 eur, slovom päťdesiatjeden eur. 2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s vzdelávaním v Centre voľného času pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne pre deti s trvalým pobytom na území obce Hradisko: Tatiana Dudžáková, Hradisko 19.

Zmluvná cena: 51.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.11.2018

Datum zverejnenia: 01.12.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí financnej dotácie v roku 2018.pdf ( veľkosť: 189,2 KB, aktualizované: Sobota 01. December 2018 20:45 )