Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Identifikácia

Číslo zmluvy: tz2018-05-15jv1

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: TOPSET Solutions s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA

IČO dodávateľa: 46919805

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“) je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. Osobné údaje dotknutých osôb sú, alebo môžu byť súčasťou Informačných systémov - počítačových programov WinCITY „názov programu“ a ich databáz a portálov www.cintoriny.sk, www.cemetery.sk a www.samospravaonline (ďalej len ako „Programy“) Sprostredkovateľa, na ktoré nadobudol Prevádzkovateľ od Sprostredkovateľa licencie.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.09.2018

Datum zverejnenia: 12.09.2018

Dokumenty Pdf TOPSET_zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov_2018.pdf ( veľkosť: 938,3 KB, aktualizované: Streda 12. September 2018 20:51 )