Obec Hradisko

Zmluva

Zmluva č. 148624 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Identifikácia

Číslo zmluvy: 148624

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Adresa dodávateľa: Kutuzovova 17, Bratislava 3

IČO dodávateľa: 00177474

Predmet zmluvy: je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400 € na zebezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá

Zmluvná cena: 1400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.06.2018

Datum zverejnenia: 18.06.2018

Dokumenty Pdf Zmluva c. 148 624.pdf ( veľkosť: 420,2 KB, aktualizované: Pondelok 18. Jún 2018 22:27 )