Obec Hradisko

Zmluva

o poskytnutí finančného príspevku...."Cesta na trh práce"

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/46/054/44

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: ÚPSVaR Kežmarok

Adresa dodávateľa: Dr. Alexandra 61, Kežmarok

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ

Zmluvná cena: 1943.28 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.04.2018

Datum zverejnenia: 26.04.2018

Dokumenty Pdf Dohoda 18_46_054_44.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Piatok 27. Apríl 2018 21:33 )