Obec Hradisko

Zmluva

o poskytnutí finančného príspevku...."Cesta na trh práce"

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/2017/54-CnTP-A3

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: ÚPSVaR Kežmarok

Adresa dodávateľa: Dr. Alexandra 61, Kežmarok

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ

Zmluvná cena: 3522.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.09.2017

Datum zverejnenia: 26.04.2018

Dokumenty Pdf Dohoda 17_2017_54-CnTP-A3.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Piatok 27. Apríl 2018 21:47 )