Obec Hradisko

Zmluva

Kúpna zmluva na pozemok

Identifikácia

Číslo zmluvy: 02/2012

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Obec Hradisko

Adresa dodávateľa: Hradisko 39, 059 71

IČO dodávateľa: 00326216

Predmet zmluvy: Prevod vlastníckeho práva majetku: pozemok

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Hradisko; Parcela číslo: 71,73,921/1;

Zmluvná cena: 220.78 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.05.2012

Datum zverejnenia: 02.06.2012

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva na pozemok č. 02_2012.pdf ( veľkosť: 824,8 KB, aktualizované: Sobota 02. Jún 2012 09:31 )