Obec Hradisko

Objednávka

Geodetické informácie vo formáte VGI, register „C“, „E“

Identifikácia

Číslo objednávky: 22/2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Geodetické informácie vo formáte VGI, register „C“, „E“

Cena objednávky: 18.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 05.12.2013

Datum zverejnenia: 06.12.2013

Dokumenty