Obec Hradisko

Objednávka

Kosenie trávnatých plôch v intraviláne obce Hradisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Vladimír Nedeliak – VN

Adresa dodávateľa: Bernolákova 221/35, Ľubica

IČO dodávateľa: 44135785

Predmet objednávky: Kosenie trávnatých plôch v intraviláne obce Hradisko

Cena objednávky: 105.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 18.06.2013

Datum zverejnenia: 24.06.2013

Dokumenty