Obec Hradisko

Objednávka

Program Dane bez modulu Odpad

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Ján Vlček - TOPSET

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, Stupava

IČO dodávateľa: 46919805

Predmet objednávky: Program Dane bez modulu Odpad

Cena objednávky: 130.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 21.01.2013

Datum zverejnenia: 21.01.2013

Dokumenty