Obec Hradisko

Objednávka

Kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Lamitec, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Pestovatelská 9, Bratislava

IČO dodávateľa: 35710691

Predmet objednávky: Kancelárske potreby

Cena objednávky: 71.77 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 07.08.2023

Datum zverejnenia: 09.08.2023

Dokumenty