Obec Hradisko

Objednávka

Kancelársky papier, kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Lamitec, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Slovenská republika

IČO dodávateľa: 35710691

Predmet objednávky: Kancelársky papier, kancelárske potreby

Cena objednávky: 89.39 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 30.12.2022

Datum zverejnenia: 30.12.2022

Dokumenty