Obec Hradisko

Objednávka

Spracovanie registratúry pre archiváciu - Štátny archív

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: RNDr. Antónia Semaňáková ARCHIVUJ S.A.

Adresa dodávateľa: Gen. Svobodu 49/631, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 53459105

Predmet objednávky: Spracovanie registratúry pre archiváciu - Štátny archív

Cena objednávky: 1300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 02.11.2022

Datum zverejnenia: 28.12.2022

Dokumenty