Obec Hradisko

Objednávka

Fasádová žrď - dvojramenná

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: 2U spol s r. o.

Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 84, Bratislava

IČO dodávateľa: 17315786

Predmet objednávky: Fasádová žrď - dvojramenná

Cena objednávky: 111.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 02.12.2022

Datum zverejnenia: 13.12.2022

Dokumenty