Obec Hradisko

Objednávka

Vrecia na separovaný odpad, červené 120l, doprava

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Lean Commerce s. r. o.

Adresa dodávateľa: Rosinská cesta 13, Žilina

IČO dodávateľa: 52594734

Predmet objednávky: Vrecia na separovaný odpad, červené 120l, doprava

Cena objednávky: 40.89 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 06.10.2022

Datum zverejnenia: 10.10.2022

Dokumenty