Obec Hradisko

Objednávka

Palivové drevo vrátane dopravy, porezu a uloženia do kotolne na obecnom úrade

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Martin Poľanovský

Adresa dodávateľa: Hradisko 17, 059 71 Hradisko

IČO dodávateľa: 34628541

Predmet objednávky: Palivové drevo vrátane dopravy, porezu a uloženia do kotolne na obecnom úrade

Cena objednávky: 1200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 03.08.2022

Datum zverejnenia: 03.08.2022

Dokumenty