Obec Hradisko

Objednávka

audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2021, overenie výročnej správy

Identifikácia

Číslo objednávky: 21/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: Ing. Veronika Kutková

Adresa dodávateľa: Levočská dolina 10, Levoča

IČO dodávateľa: 31997571

Predmet objednávky: audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2021, overenie výročnej správy

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 25.07.2022

Datum zverejnenia: 02.08.2022

Dokumenty