Obec Hradisko

Objednávka

Svietidlá, bezpečnostné tabuľky, pracovné rukavice

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hradisko

Adresa objednávateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko

IČO objednávateľa: 00326216

Názov dodávateľa: FLORIAN, s. r. o.,

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet objednávky: Svietidlá, bezpečnostné tabuľky, pracovné rukavice

Cena objednávky: 78.82 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 06.07.2022

Datum zverejnenia: 06.07.2022

Dokumenty